דף הבית

שפתם של היהודים ההרריים בקווקז היא ה"טאטית", זהו ניב פרסי שהפך ברבות השנים לשפתם המדוברת.השפה מובנת רק לבני העדה היהודית. היא ייחודית כי נכנסו בה מילים עבריות עתיקות רבות.ידוע שבשעת בואם של היהודים לחבל ארץ זה , השפה העברית והארמית היו לשון דיבורם והם טיפחו את הלשון העברית כלשון הקודש. השפה ה"טאטית" עוסקת בכל שטחי החיים ובעיקר בשטח הדתי-פולחני. הניב שבשימושם של ההרריים נקרא "היהודי" משום השפעתו החזקה. השוני שבשפה "הטאטית יהודית" שמר על ייחודם ומובדלותם של יהודי קווקז והדבר גרם לאי טמיעה בין הגויים. היו אמנם מקרי התאסלמות בכוח הנשק,התאסלמות שנכפתה לעתים על בני העדה פיזית,אבל השפה בה השתמשו, שפה שהכילה רוחניות ושורשים משפת הקודש,שמרה ושימרה אותם. דבר זה גרם להם לחזור למקור מחצבתם. השפה ה"טאטית" הושפעה בראשיתה מפרסית , תורכית ושפות מוסלמיות. מדי פעם צמחו ונרכשו מילים חדשות שביטאו את הצרכים של ההרריים בכל שטחי החיים. השפה הייתה פתוחה להשפעות סביבתיות ויחד עם זאת תרמה גם היא לא מעט לסביבתה. השפה העידה על השתייכות לעם היהודי ושימשה לצורכי חול וקודש. הם השתמשו גם בשפה העברית שיועדה לחכמים ולמנהיגים דתיים. שתי השפות , העברית והטאטית , הילכו יחדיו והתמזגו (כפי שמעיד המילון הטאטי של רבי יעקב יצחקי). מאות מילים עבריות וארמיות השתרשו ב"טאטית" והדבר מעיד על קשרים הדוקים ושייכות לעם היהודי. המילים העבריות העתיקות הגבירו את הניתוק מהסביבה הנוכחית . כל מילה בישרה כמיהה לגאולה. והרי מספר מועט של מילים ששורשיהן בעברית: בורכו-ברכה, אימיד-אמת, אגרוב-עקרב, גוף-גוף, סיפיר-ספר, נוביא-נביא, אוביד-אבוד, בטול-בטל, בסטו-בוסתן, ניזולי-נזילה, גוברי-גיבור, גאמוש-גמיש, דעם-טעם, דכיו-דחיה, זומון-זמן, חוביר-חבר, חום-חם, טורוף-טרף, ליחים-לחם, מוליך-מלך, מישקול-משקל, נקומו-נקמה, מסל-משל, ניפתל-נפתר, מיסווה-מצווה, ויט-בית, פרפרו-פרפר, פולפול-פלפל, פניס-פנס, רחם-רחמים, רש-רעש, רוח-רוח, שדר-שוטר, תהום-תהום, עמאורוס-עם הארץ, ניסונו-ניסן, שובט-שבט, ועוד מילים רבות. אם נתייחס למקורו של המונח "טאט" נמצא שבצפון איראן חי שבט אירני בשם "בואו-טאט". הוא שכן באיזור אזרביג'אן הפרסית עוד מזמנים היסטוריים קדומים. במילון תורכי ערבי ממצריים , משנת 1313, מתרגמים את המילה "טאט" בפשטות "פלח" או "פלחים" וזהו כינוי לתושבים שעל חופו המערבי של הים הכספי. המלך אינושירוואן הפרסי, בערך 530-579 לספירה , בנה בקווקז יותר מ-360 מבצרים והושיב בהם פרסים ויהודים.זאת סיבה ידועה להשפעת הפרסית על שפת ה"טאט". נאמר עוד שתחת מלכות הסאסאנים ששלטו אז בחופו המערבי של הים הכספי,כינו את התושבים בתקופה האמורה-"טאטים". המונח "טאט" בפי התורכים הוא :"הנודדים", "שוכני הכפרים", ובמיוחד יוחס לאלה שלא דיברו תורכית. אלה בעלי " השפה האחרת",בעלי "אמונה אחרת", "הבאים מקרוב". היהודים מקווקז סיגלו לעצמם גם כתב מיוחד הדומה לכתב רש"י. הם קוראים לאותיות הכתובות: "כתאב בגדאדי" או בטאטית: "כאת בגדאדי". דבר זה מעיד על הקשר הקדום עם יהדות בגדאד,קשר שבמאות האחרונות התבטא גם ביבוא הרבנים משם. השפה, הקרובה לאירנית , רומזת שאין לראות את בני העדה ההררית כיוצאי ארמניה וגרוזיה שסיגלו לעצמן שפות אחרות ושונות במהותן. ידוע גם שהקשר בין הטאטים לכוזרים היה חזק וקדם להייתהדותם של האחרונים. הכוזרים ראו ביהודים ההרריים דוגמא טובה לחיקוי, וכן חיקו מילים משפתם. המקורות העיקריים של השפה הטאטית היהודית, היו דתיים-יהודיים, מקורות שאמרו רבות לכוזרים והשפיעו על התגיירותם והתייהדותם. ניכרת בשפה הטאטית השפעתה של השפה התורכית שדובריה משלו בחבל הזה תקופה ארוכה. הדבר ניכר במבטא ובצליל. בשפה הטאטית יש שלושה ניבים: ניב מוסלמי, ניב ארמני-נוצרי,וניב יהודי המיוחד במלותיו העבריות. לעומת הטאטים האחרים הולכים ונטמעים , היהודים הם היחידים ששומרים על הלשון והכתב. לשון טאט משכה חוקרים לתהות על מקורותיה. א.אניסימוב, בנו של שרבת אניסימוב הידוע, לימד כמה שנים את השפה למורהו מילר כהקדמה לחקירותיו. גם ר.ראדילוב ערך את מחקרו הראשון בשפה. המילון הראשון שחובר ע"י המלומד מילר יצא לאור בשנת 1892 והוא נעזר בזיהוי השורשים ע"י הפרופסור חאוולסון, שנעזר רבות במחקריו, כפי שהוא מעיד, על ידי הרב יעקב יצחקי שסיפק לבקשתו חומר רב ויסודי. הרב יצחקי היה הבר סמכא הגדול ביותר, כפי שאנו למדים מהמילון שחיבר בעצמו מאוחר יותר. חקר בנושא גם ד.שאולוב, בן העדה , שהתחקה אחר שורשי השפה הטאטית שהשתמשו בהם יהודי קווקז. בספריה הלאומית בלינינגרד נשתמר אוצר מילים בעברית וארמית וכן קובץ כתב יד של מדרשים וסיפורים אותם העתיק בשנת 1865 רפאל בן אברהם, תושב העיר קובא. הקובץ , על יהודי ההר, הוא יחיד במינו. בקובץ זה בלשון הטאטית נשתמר אוצר מילים נכבד של השפה הטאטית. בכפרים משתמשים בניב היהודי יותר מאשר באזורים עירוניים . קשישים מרבים לדבר בשפה ,הנוער ממעט לדבר בה. הסובייטים מנסים להטמיע את תרבותם העשירה לתוך התרבות הדלה של המוסלמים הנחותים במספרם. הם רוצים לעקור כל קשר עם השורשים היהודיים. הם מסלפים ואומרים שהיהודים הם בני לאום איראני שקיבלו את הדת והשפה הטאטית מהכוזרים. הסובייטים עושים זאת בכדי לדחות את עלייתם של היהודים לארץ ישראל. אנשי המדע שוללים הנחות אלו. אפשר להוכיח את ההפך מדברים אלה. בצד הטאטים היהודים מצויה בדאגסתאן עדה של כשנים עשר אלף איש טאטים מוסלמים,ולפי המסורת הרווחת אצלם, מוצאם משבט הקרוי: "בני ישראל". הם שומרים על שרידי מצוות, הדלקת נרות בליל שבת, הם מלים את בניהם ביום השביעי, ועוד דברים המזכירים את מוצאם היהודי. תופעה דומה חוזרת גם במקומות אחרים המאכלסים תושבים מוסלמים. סניף המדעים של ברית המועצות במחאצ'קלה גורס שיהודי ההר הם בני הלאום האיראני וקיבלו את דתם מהכוזרים. באנציקלופדיה הסובייטית מ-1952 נאמר שהם לאום קווקזי המדבר באחד הניבים של השפה הטאטית, ובעבר היו בני העדה היודאיזם. בכדי למנוע זהות ושייכות יהודית נסגר ב-1955 העיתון היחידי בשפה הטאטית, "זחמטקש", שהופיע משנת 1928, ושמו הוסב ל "הדגל האדום". למרות האפליות הרבות המכוונות ע"י השלטונות הסובייטיים, יש חוקרים רבים וחשובים הסוברים כי הטאטים כולם מוצאם מהיהודים. גם מוסלמים ונוצרים דוברי טאט, כולם מוצאם מהיהודים ההרריים שנאלצו להמיר את דתם בתקופות השונות. השלטונות ביטלו את הכתב הטאטי וכפו במקומו את האלף בית הלטיני. לאחרונה הוחלף כתב זה בכתב רוסי-קירילי. במפקד האוכלוסין האחרון הצהירו 84% מן היהודים ההרריים על השפה הטאטית כשפתם הלאומית. כיום אין בתי ספר שהטאטית נלמדת בהם. הם פסקו מלהתקיים. למרות הכפייה הממשלתית , הרי בחוג המשפחה משתמשים בשפה הטאטית היהודית. במגעים עם שאר האוכלוסייה, משתמשים בשפה הרוסית. גם היום , השפה הטאטית משמשת מחסום נגד טמיעה והתבוללות.

פעילות בעמותה

חדשות עמותת קש"ב

לקט מגלריה

מאמרים אחרונים שפורסמו

האתר הוקם על ידי פיקאס בניית אתרים, עיצוב אתרים, קידום אתרים