חג שני יצא השנה בחמישי ושישי לכן על מנת שנוכל לבשל מהחג עצמו בשישי לצורך שבת יש לעשות עירוב תבשילין.

יש דין שאומר שאסור להכין משבת ליום טוב או מיום טוב לשבת .

מה זה עירוב תבשילין ?

לוקחים שני תבשילים כגון מצה וביצה קשה ...מברכים את הברכה של העירוב "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב.."

לאחר מכן יש לומר "בזה עירוב יהיה לנו מותר לבשל ולהדליק את הנר ולעשות את כל הצרכים שלנו מיום לשבת..." ושומרים את העירוב הזה עד שבת ואוכלים אותו בשבת . 

 

חג שמח !! 

 

Нравится