כל מי ששאל את עצמו מהי ספירת העומר...מה זה ולמה סופרים ? 

מצווה אותנו ה' יתברך " וספרתם לכם ממחרת השבת ..שבת שבתות תהיינה וכו...תספרו 50 יום .." 

אז מה זה אומר ? ממחרת השבת הכוונה ממחרת יום טוב ראשון של פסח , שהרי יום זה הוא חג וחג הוא כמו שבת ... מצווה אותנו ה' יתברך ממוצאי חג ראשון של פסח לספור 50 יום !!! היום ה50 זה בעצם חג השבועות ...וזוהי הסיבה שהחג נקרא כך...השבועות שספרנו . 

 

מצווה על כל גבר החל מהלילה הראשון (נשים פטורות) לספור בכל לילה בשבועות הקרובים את ספירת העומר.. נוסח הברכה של ספירת העומר הינו "ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר.." ואז מונים את היום של הספירה... לדוגמא היום זה יום אחד לעומר ..לאחר שבוע -היום זה היום השביעי לעומר ...וכך כל לילה ולילה .

 

חשוב לציין אם קרה ולא ספרתם יום אחד ועברו יותר מ24 שעות אסור יותר לברך.

מדוע ? כי הספירה צריכה להיות כמו שה' יתברך ציווה אותנו " תמימות תהיינה .." זאת אומרת שהספירה תהיה תמימה שלמה! בלי הפסקות! לכן אם פספסתם או שכחתם אסור לברך יותר . 

 

 

 

Нравится