מדור מלגות

מלגות

זכאים:

·         עולה העונה על ההגדרה בהוראת שעה מס' 147 סעיף מס' 1 (קישור למסמך)

·         החל לימודיו בסיוע מנהל הסטודנטים תוך 15 שנים מיום קבלת מעמד עולה ( לא כולל תקופת שירות צבאי/ לאומי)

·         זכאות לפי הוראת שעה זו אינה חלה על סטודנטים יוצאי קווקז בוגרי נעל"ה שהוראת שעה מס' 113 או 314 חלה עליהם.

·         בעל תעודת בגרות ישראלית או תעודת סיום מכינה מוכרת או תעודת סיום תיכון (בגרות) מחו"ל.

·         הסטודנט אינו בעל תואר אקדמי מקביל או זהה לתואר שלגביו מבוקש הסיוע (נדרשת הצהרה בפני עורך דין)

·         תקופת הזכאות לסיוע היא עד 1 שנים מיום תחילת הלימודים במכינה, או מן המניין, בין שלמד בסיוע המנהל ובין שלא.

·         הסטודנט הצהיר כי אינו מקבל מלגת לימודים נוספת מגורם ממשלתי אחר, כולל רשויות מקומיות, באופן שצירוף המלגות אינו עולה על תעריף ממלכתי במסלול.

זכאים:

·         צעירים וצעירות מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית במצב סוציו-אקונומי נמוך ללא עורף משפחתי מוכח.

·         המועמדים צריכים להיות לאחר שרות צבאי או שרות לאומי.

·         הסטודנטים צריכים ללמוד בתכנית מלאה ולגלות שאיפה למיצוי ההצלחה

ניתן להתעדכן בכל המלגות העדכניות קיום בדרך חוברת המלגות 

למעבר לחוברת לחץ כאן

להלן טפסים חיוניים להורדה:

מדור מלגות

  • מנהל הסטודנטים ליוצאי קווקז - הוראת שעה מס' 287

   זכאים: ·         עולה העונה על ההגדרה בהוראת שעה מס' 147 סעיף מס' 1 (קישור למסמך) ·         החל לימודיו בסיוע מנהל הסטודנטים תוך 15 שנים מיום קבלת מעמד עולה ( לא כולל תקופת שירות צבאי/ לאומי) ·         זכאות לפי הוראת שעה זו אינה חלה על סטודנטים יוצאי קווקז בוגרי נעל"ה שהוראת שעה מס' 113 או 314 חלה עליהם. ·         בעל תעודת בגרות ישראלית או תעודת סיום מכינה מוכרת או תעודת סיום תיכון (בגרות) מחו"ל. ·         הסטודנט אינו בעל תואר אקדמי מקביל או זהה לתואר שלגביו מבוקש הסיוע (נדרשת הצהרה בפני עורך דין) ·         תקופת הזכאות לסיוע היא עד 1 שנים מיום תחילת הלימודים במכינה, או מן המניין, בין שלמד בסיוע המנהל ובין שלא....

  • קרן קציר- קרן רש"י

   זכאים: ·         צעירים וצעירות מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית במצב סוציו-אקונומי נמוך ללא עורף משפחתי מוכח. ·         המועמדים צריכים להיות לאחר שרות צבאי או שרות לאומי. ·         הסטודנטים צריכים ללמוד בתכנית מלאה ולגלות שאיפה למיצוי ההצלחה

  • טפסים להורדה

   להלן טפסים חיוניים להורדה: טופס דיווח שעות  טופס דירוג

  • חוברת מלגות

   ניתן להתעדכן בכל המלגות העדכניות קיום בדרך חוברת המלגות  למעבר לחוברת לחץ כאן

חדשות עמותת קש"ב

האתר הוקם על ידי פיקאס בניית אתרים, עיצוב אתרים, קידום אתרים