Gozit

מגזין Gozit מהדורה מס' 1 - 03/2014

בני קהילה קווקזית היקרים, מזה מאה ושלושים שנה, אנו, היהודים ההרריים )ג'והורו, יהודי הקווקז( מיישמים הלכה למעשה את החלום הדגול שחלמו אבותינו במשך יותר מאלפיים שנה ותורמים לבניית מדינת ישראל מאז הקמת הישוב הוותיק ועד היום.

חדשות עמותת קש"ב

האתר הוקם על ידי פיקאס בניית אתרים, עיצוב אתרים, קידום אתרים