Gozit

מגזין Gozit מהדורה מס' 3 - 05/2014

בני קהילה יקרים, אנו עומדים בפתחו של אחד הימים החשובים עבור מדינת ישראל, 66 שנה לכבוד הכרזת עצמאות. חג זה מסמל את הגאולה ואת החירות לה שאפו אבותינו.

חדשות עמותת קש"ב

האתר הוקם על ידי פיקאס בניית אתרים, עיצוב אתרים, קידום אתרים