Gozit

מגזין Gozit מהדורה מס' 5 - 07/2014

בני קהילה היקרים, אני נוהג בדבריי לסכם את מגוון הפעילויות שהתקיימו בחודש הקודם, הייתה פעילות ענפה אך עקב המצב הביטחוני אוותר על סקירתה ואגש למציאות הישראלית.

חדשות עמותת קש"ב

האתר הוקם על ידי פיקאס בניית אתרים, עיצוב אתרים, קידום אתרים