Gozit

מגזין Gozit מהדורה מס' 6 - 09/2014

אנו עומדים בפתח של שנה חדשה תשע"ה, שנה חולפת הייתה שנה מיוחדת במינה, הן לקהילה קווקזית והן לחברה ישראלית כולה, זו הייתה שנה של המון אתגרים וקשיים, נפילות ועליות, שמחות ואבלות, מציאות ואבידות, הכול היה בשנה החולפת, אך במיוחד שנה הזאת הייתה מאופיינת בעשייה רבה למען הקהילה.

חדשות עמותת קש"ב

האתר הוקם על ידי פיקאס בניית אתרים, עיצוב אתרים, קידום אתרים