מדור מלגות

זכאים:

·         עולה העונה על ההגדרה בהוראת שעה מס' 147 סעיף מס' 1 (קישור למסמך)

·         החל לימודיו בסיוע מנהל הסטודנטים תוך 15 שנים מיום קבלת מעמד עולה ( לא כולל תקופת שירות צבאי/ לאומי)

·         זכאות לפי הוראת שעה זו אינה חלה על סטודנטים יוצאי קווקז בוגרי נעל"ה שהוראת שעה מס' 113 או 314 חלה עליהם.

·         בעל תעודת בגרות ישראלית או תעודת סיום מכינה מוכרת או תעודת סיום תיכון (בגרות) מחו"ל.

·         הסטודנט אינו בעל תואר אקדמי מקביל או זהה לתואר שלגביו מבוקש הסיוע (נדרשת הצהרה בפני עורך דין)

·         תקופת הזכאות לסיוע היא עד 1 שנים מיום תחילת הלימודים במכינה, או מן המניין, בין שלמד בסיוע המנהל ובין שלא.

·         הסטודנט הצהיר כי אינו מקבל מלגת לימודים נוספת מגורם ממשלתי אחר, כולל רשויות מקומיות, באופן שצירוף המלגות אינו עולה על תעריף ממלכתי במסלול.

גיל בתחילת הלימודים:

·         במכינת עולים עד גיל 23

·         לתואר ראשון (כולל לימודי תעודה, הנדסאים, אחיות, הוראה) עד גיל 27

·         לתואר שני עד גיל 30

גובה המלגה:מימון שכ"ל (עד 100% בכל שנה), בנוסף תינתן מלגת קיום בגובה של 600 ₪ לחודש, במשך 9 חודשים ולשנת לימודים אחת שהיא שנת הלימודים הראשונה. (לא זכאי למלגת קיום סטודנט הלומד בתכנית לימודים בהיקף של פחות מ-50% שנתי/ סמסטריאלי, וסטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה)

פעילות תמורת המלגה:מתן המלגה מותנה בשרות חברתי קהילתי (שח"ק).

איך נרשמים?פותחים תיק במינהל הסטודנטים. יש הדרכה מפורטת כיצד לפתוח את התיק: לחץ כאן.

פתיחה וסיום הרשמה לשנת הלימודים תשע"ה:

יש להתעדכן באתר מינהל הסטודנטים או לחילופין ליצור קשר עם מרכז מידע של עמותת קש"ב במס' 1800-100-179.

לאן ניתן לפנות..

מחוז ירושלים: רחוב הלל 15, ירושלים 94581  |  טל: 02-6214538/43  פקס: 02-6214601

מחוז תל אביב: רחוב אסתר המלכה 6, ת"א  |  טל: 03-5209155 פקס: 03-5209178

מחוז באר שבע:  רחוב שזר 31, ב"ש  |  טל: 08-6261230/31  פקס: 08-6261219

מחוז חיפה:רחוב פל- ים 15, חיפה  |  טל: 04-8631140  פקס: 04-8631161

בכל שאלה, בקשה, פנייה ניתן לפנות לכתובת:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קישור לאתר:

זכאות לסיוע מהמינהל:http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/AcademicStudies/Pages/tnaeyZakaut.aspx

הנחיות לפתיחת תיק: http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/AcademicStudies/Documents/NewStudentRegistration.pdf

הוראת שעה 287: http://www.moia.gov.il/Hebrew/InformationAndAdvertising/Procedures/Documents/8141StudentsOlim/TemporaryOrder12/8141_287.pdf

הוראת שעה 147: http://www.moia.gov.il/Hebrew/InformationAndAdvertising/Procedures/Documents/1001BasicAssistanceRegulations/TemporaryOrder1/1471001.pdf

תגיות: יוצאי קווקז

חדשות עמותת קש"ב

האתר הוקם על ידי פיקאס בניית אתרים, עיצוב אתרים, קידום אתרים